СГРАДА 5 и 6

Сграда 5 и 6

Сграда 5 и 6

АпартаментОписание
Апартамент 39Етаж 3; И; Тристаен; Обща площ: 87,98 кв.м.; Застроена площ: 71,29 кв.м.; Общи части: 16,69 кв.м.; Цена: 142 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/39.jpg
Апартамент 38Етаж 3; ЗСИ; Тристаен; Обща площ: 96,10 кв.м.; Застроена площ: 77,87 кв.м.; Общи части: 18,23 кв.м.; Цена: 168 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/3888.jpg
Апартамент 37Етаж 3; З; Тристаен; Обща площ: 78,65 кв.м.; Застроена площ: 63,73 кв.м.; Общи части: 14,92 кв.м.; Цена: 126 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/37.png
Апартамент 36Етаж 3; З; Тристаен; Обща площ: 82,82 кв.м.; Застроена площ: 67,11 кв.м.; Общи части: 15,71 кв.м.; Цена: 131 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/36.png
Апартамент 35Етаж 3; ЮЗ; Четиристаен; Обща площ: 115,55 кв.м.; Застроена площ: 93,63 кв.м.; Общи части: 21,92 кв.м.; Цена: 220 000 € 3, свободен, Сграда 10, четиристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/35.png
Апартамент 34Етаж 3; ЮИ; Тристаен; Обща площ: 87,66 кв.м.; Застроена площ: 71,03 кв.м.; Общи части: 16,63 кв.м.; Цена: 169 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/34.png
Апартамент 33Етаж 3; И; Тристаен; Обща площ: 82,18 кв.м.; Застроена площ: 66,59 кв.м.; Общи части: 15,59 кв.м.; Цена: 132 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/33.png
Апартамент 28Етаж 2; З; Двустаен; Обща площ: 63,04 кв.м.; Застроена площ: 51,08 кв.м.; Общи части: 11,96 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/17_28.png
Апартамент 29Етаж 2; З; Двустаен; Обща площ: 62.93 кв.м.; Застроена площ: 50,99 кв.м.; Общи части: 11,94 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/18_29.png
Апартамент 27Етаж 2; З; Двустаен; Обща площ: 63,05 кв.м.; Застроена площ: 51,09 кв.м.; Общи части: 11,96 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/16_27.png
Апартамент 26Етаж 2 (Ю)З; Двустаен; Обща площ: 62,93 кв.м.; Застроена площ: 50,99 кв.м.; Общи части: 11,94 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/15_26.png
Апартамент 25Етаж 2; ЮЗ; Тристаен; Обща площ: 98,62 кв.м.; Застроена площ: 79,91 кв.м.; Общи части: 18,71 кв.м.; Цена: 168 000 € 2, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/14_25.png
Апартамент 32Етаж 2; И; Тристаен; Обща площ: 91,93 кв.м.; Застроена площ: 74,49 кв.м.; Общи части: 17,44 кв.м.; Цена: 138 000 € 2, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/21_32.png
Апартамент 31Етаж 2; СИ; Тристаен; Обща площ: 86,48 кв.м.; Застроена площ: 70,07 кв.м.; Общи части: 16,41 кв.м.; Цена: 130 000 € 2, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/20_31.png
Апартамент 30Етаж 2; СЗ; Двустаен; Обща площ: 65,11 кв.м.; Застроена площ: 52,76 кв.м.; Общи части: 12,35 кв.м.; Цена: 98 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/19_30.png
Апартамент 24Етаж 2; ЮИ; Тристаен; Обща площ: 96,73 кв.м.; Застроена площ: 78,38 кв.м.; Общи части: 18,35 кв.м.; Цена: 164 000 € 2, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/13_24.png
Апартамент 23Етаж 2 (Ю)И; Двустаен; Обща площ: 63,04 кв.м.; Застроена площ: 51,08 кв.м.; Общи части: 11,96 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/12_23.png
Апартамент 22Етаж 2; И; Двустаен; Обща площ: 63,08 кв.м.; Застроена площ: 51,11 кв.м.; Общи части: 11,97 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/11_22.png
Апартамент 21Етаж 1; И; Тристаен; Обща площ: 91,93 кв.м.; Застроена площ: 74,49 кв.м.; Общи части: 17,44 кв.м.; Цена: 138 000 € 1, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/21_32.png
Апартамент 20Етаж 1; СИ; Тристаен; Обща площ: 86,48 кв.м.; Застроена площ: 70,07 кв.м.; Общи части: 16,41 кв.м.; Цена: 130 000 € 1, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/20_31.png
Апартамент 19Етаж 1; СЗ; Двустаен; Обща площ: 65,11 кв.м.; Застроена площ: 52,76 кв.м.; Общи части: 12,35 кв.м.; Цена: 98 000 € 1, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/19_30.png
Апартамент 13Етаж 1; ЮИ; Тристаен; Обща площ: 96,73 кв.м.; Застроена площ: 78,38 кв.м.; Общи части: 18,35 кв.м.; Цена: 164 000 € 1, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/13_24.png
Апартамент 12Етаж 1 (Ю)И; Двустаен; Обща площ: 63,04 кв.м.; Застроена площ: 51,08 кв.м.; Общи части: 11,96 кв.м.; Цена: 95 000 € 1, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/12_23.png
Апартамент 11Етаж 1; И; Двустаен; Обща площ: 63,08 кв.м.; Застроена площ: 51,11 кв.м.; Общи части: 11,97 кв.м.; Цена: 95 000 € 1, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/11_22.png
Апартамент 10Партер; И; Тристаен; Обща площ: 86,81 кв.м.; Застроена площ:70,34 кв.м.; Общи части: 16,47 кв.м.; Цена: 151 000 € 0, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап10.png
Апартамент 9Партер; СИ-И; Двустаен; Обща площ: 76,81 кв.м.; Застроена площ: 62,24 кв.м.; Общи части: 14,57 кв.м.; Цена: 125 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап9.png
Апартамент 8Партер; СЗ; Двустаен; Обща площ: 59,50 кв.м.; Застроена площ: 48,21 кв.м.; Общи части: 11,29 кв.м.; Цена: 103 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап8.png
Апартамент 7Партер; З; Двустаен; Обща площ: 57,44 кв.м.; Застроена площ: 46,54 кв.м.; Общи части: 10,90 кв.м.; Цена: 98 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап7.png
Апартамент 6Партер; З; Двустаен; Обща площ: 57,44 кв.м.; Застроена площ: 46,54 кв.м.; Общи части: 10,90 кв.м.; Цена: 98 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап6.png
Апартамент 5Партер; З; Двустаен; Обща площ: 57,44 кв.м.; Застроена площ: 46,54 кв.м.; Общи части: 10,90 кв.м.; Цена: 98 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап5.png
Апартамент 4Партер; (Ю)З; Двустаен; Обща площ: 57,44 кв.м.; Застроена площ: 46,54 кв.м.; Общи части: 10,90 кв.м.; Цена: 98 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап4.png
Апартамент 3Партер; И; Тристаен; Обща площ: 94,20 кв.м.; Застроена площ: 76,33 кв.м.; Общи части: 17,87 кв.м.; Цена: 173 000 € 0, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап3.png
Апартамент 2Партер; Ю-З; Тристаен; Обща площ: 92,29 кв.м.; Застроена площ: 74,78 кв.м.; Общи части: 17,51 кв.м.; Цена: 173 000 € 0, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап2.png
Апартамент 1Партер; И; Тристаен; Обща площ: 94,20 кв.м.; Застроена площ: 76,33 кв.м.; Общи части: 17,87 кв.м.; Цена: 141 000 € 0, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/АП1.png
Гараж 92Обща площ: 31,16 кв.м.; Полезна площ: 25,01; Общи части 6,15 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 89Обща площ: 40,72 кв.м.; Полезна площ: 32,68; Общи части 8,04 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 87Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 86Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 85Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 84Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 83Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 82Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 81Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 79Обща площ: 31,57 кв.м.; Полезна площ: 25,34; Общи части 6,23 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 78Обща площ: 39,68 кв.м.; Полезна площ: 31,85; Общи части 7,83 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 77Обща площ: 40,93 кв.м.; Полезна площ: 32,85; Общи части 8,08 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 63/64Обща площ: 36,02 кв.м.; Полезна площ: 28,91; Общи части 7,11 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 62Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 61Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 60Обща площ: 16,45 кв.м.; Полезна площ: 13,20; Общи части 3,25 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 59Обща площ: 16,45 кв.м.; Полезна площ: 13,20; Общи части 3,25 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 58Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 57Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 55/56Обща площ: 36,02 кв.м.; Полезна площ: 28,91; Общи части 7,11 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 54Обща площ: 18,31 кв.м.; Полезна площ: 14,70; Общи части 3,61 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 48/49Обща площ: 36,02 кв.м.; Полезна площ: 28,91; Общи части 7,11 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 45Обща площ: 16,45 кв.м.; Полезна площ: 13,20; Общи части 3,25 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 47Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 46Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 44Обща площ: 16,45 кв.м.; Полезна площ: 13,20; Общи части 3,25 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 42Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 40/41Обща площ: 36,02 кв.м.; Полезна площ: 28,91; Общи части 7,11 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 32/33Обща площ: 43,23 кв.м.; Полезна площ: 34,70; Общи части 8,53 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 23/24Обща площ: 41,25 кв.м.; Полезна площ: 33,11; Общи части 8,14 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 22Обща площ: 23,20 кв.м.; Полезна площ: 18,62; Общи части 4,58 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 21Обща площ: 23,20 кв.м.; Полезна площ: 18,62; Общи части 4,58 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 20Обща площ: 23,20 кв.м.; Полезна площ: 18,62; Общи части 4,58 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 19Обща площ: 23,20 кв.м.; Полезна площ: 18,62; Общи части 4,58 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 17 с мазе 1Обща площ: 39,28 кв.м.; Полезна площ: ​31,53; Общи части 7,75 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 14Обща площ: 19,25 кв.м.; Полезна площ: 15,45; Общи части 3,80 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 11Обща площ: 18,48 кв.м.; Полезна площ: 14,83; Общи части 3,65 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 10Обща площ: 19,25 кв.м.; Полезна площ: 15,45; Общи части 3,80 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 9Обща площ: 19,25 кв.м.; Полезна площ: 15,45; Общи части 3,80 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 8Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 4Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 3Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 2Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 1Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6

Обекти в сграда 5 и 6

АпартаментОписаниеСтатус
Апартамент 39Етаж 3; И; Тристаен; Обща площ: 87,98 кв.м.; Застроена площ: 71,29 кв.м.; Общи части: 16,69 кв.м.; Цена: 142 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/39.jpg
Апартамент 38Етаж 3; ЗСИ; Тристаен; Обща площ: 96,10 кв.м.; Застроена площ: 77,87 кв.м.; Общи части: 18,23 кв.м.; Цена: 168 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/3888.jpg
Апартамент 37Етаж 3; З; Тристаен; Обща площ: 78,65 кв.м.; Застроена площ: 63,73 кв.м.; Общи части: 14,92 кв.м.; Цена: 126 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/37.png
Апартамент 36Етаж 3; З; Тристаен; Обща площ: 82,82 кв.м.; Застроена площ: 67,11 кв.м.; Общи части: 15,71 кв.м.; Цена: 131 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/36.png
Апартамент 35Етаж 3; ЮЗ; Четиристаен; Обща площ: 115,55 кв.м.; Застроена площ: 93,63 кв.м.; Общи части: 21,92 кв.м.; Цена: 220 000 € 3, свободен, Сграда 10, четиристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/35.png
Апартамент 34Етаж 3; ЮИ; Тристаен; Обща площ: 87,66 кв.м.; Застроена площ: 71,03 кв.м.; Общи части: 16,63 кв.м.; Цена: 169 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/34.png
Апартамент 33Етаж 3; И; Тристаен; Обща площ: 82,18 кв.м.; Застроена площ: 66,59 кв.м.; Общи части: 15,59 кв.м.; Цена: 132 000 € 3, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/33.png
Апартамент 28Етаж 2; З; Двустаен; Обща площ: 63,04 кв.м.; Застроена площ: 51,08 кв.м.; Общи части: 11,96 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/17_28.png
Апартамент 29Етаж 2; З; Двустаен; Обща площ: 62.93 кв.м.; Застроена площ: 50,99 кв.м.; Общи части: 11,94 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/18_29.png
Апартамент 27Етаж 2; З; Двустаен; Обща площ: 63,05 кв.м.; Застроена площ: 51,09 кв.м.; Общи части: 11,96 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/16_27.png
Апартамент 26Етаж 2 (Ю)З; Двустаен; Обща площ: 62,93 кв.м.; Застроена площ: 50,99 кв.м.; Общи части: 11,94 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/15_26.png
Апартамент 25Етаж 2; ЮЗ; Тристаен; Обща площ: 98,62 кв.м.; Застроена площ: 79,91 кв.м.; Общи части: 18,71 кв.м.; Цена: 168 000 € 2, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/14_25.png
Апартамент 32Етаж 2; И; Тристаен; Обща площ: 91,93 кв.м.; Застроена площ: 74,49 кв.м.; Общи части: 17,44 кв.м.; Цена: 138 000 € 2, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/21_32.png
Апартамент 31Етаж 2; СИ; Тристаен; Обща площ: 86,48 кв.м.; Застроена площ: 70,07 кв.м.; Общи части: 16,41 кв.м.; Цена: 130 000 € 2, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/20_31.png
Апартамент 30Етаж 2; СЗ; Двустаен; Обща площ: 65,11 кв.м.; Застроена площ: 52,76 кв.м.; Общи части: 12,35 кв.м.; Цена: 98 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/19_30.png
Апартамент 24Етаж 2; ЮИ; Тристаен; Обща площ: 96,73 кв.м.; Застроена площ: 78,38 кв.м.; Общи части: 18,35 кв.м.; Цена: 164 000 € 2, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/13_24.png
Апартамент 23Етаж 2 (Ю)И; Двустаен; Обща площ: 63,04 кв.м.; Застроена площ: 51,08 кв.м.; Общи части: 11,96 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/12_23.png
Апартамент 22Етаж 2; И; Двустаен; Обща площ: 63,08 кв.м.; Застроена площ: 51,11 кв.м.; Общи части: 11,97 кв.м.; Цена: 95 000 € 2, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/11_22.png
Апартамент 21Етаж 1; И; Тристаен; Обща площ: 91,93 кв.м.; Застроена площ: 74,49 кв.м.; Общи части: 17,44 кв.м.; Цена: 138 000 € 1, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/21_32.png
Апартамент 20Етаж 1; СИ; Тристаен; Обща площ: 86,48 кв.м.; Застроена площ: 70,07 кв.м.; Общи части: 16,41 кв.м.; Цена: 130 000 € 1, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/20_31.png
Апартамент 19Етаж 1; СЗ; Двустаен; Обща площ: 65,11 кв.м.; Застроена площ: 52,76 кв.м.; Общи части: 12,35 кв.м.; Цена: 98 000 € 1, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/19_30.png
Апартамент 13Етаж 1; ЮИ; Тристаен; Обща площ: 96,73 кв.м.; Застроена площ: 78,38 кв.м.; Общи части: 18,35 кв.м.; Цена: 164 000 € 1, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/13_24.png
Апартамент 12Етаж 1 (Ю)И; Двустаен; Обща площ: 63,04 кв.м.; Застроена площ: 51,08 кв.м.; Общи части: 11,96 кв.м.; Цена: 95 000 € 1, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/12_23.png
Апартамент 11Етаж 1; И; Двустаен; Обща площ: 63,08 кв.м.; Застроена площ: 51,11 кв.м.; Общи части: 11,97 кв.м.; Цена: 95 000 € 1, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/11_22.png
Апартамент 10Партер; И; Тристаен; Обща площ: 86,81 кв.м.; Застроена площ:70,34 кв.м.; Общи части: 16,47 кв.м.; Цена: 151 000 € 0, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап10.png
Апартамент 9Партер; СИ-И; Двустаен; Обща площ: 76,81 кв.м.; Застроена площ: 62,24 кв.м.; Общи части: 14,57 кв.м.; Цена: 125 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап9.png
Апартамент 8Партер; СЗ; Двустаен; Обща площ: 59,50 кв.м.; Застроена площ: 48,21 кв.м.; Общи части: 11,29 кв.м.; Цена: 103 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап8.png
Апартамент 7Партер; З; Двустаен; Обща площ: 57,44 кв.м.; Застроена площ: 46,54 кв.м.; Общи части: 10,90 кв.м.; Цена: 98 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап7.png
Апартамент 6Партер; З; Двустаен; Обща площ: 57,44 кв.м.; Застроена площ: 46,54 кв.м.; Общи части: 10,90 кв.м.; Цена: 98 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап6.png
Апартамент 5Партер; З; Двустаен; Обща площ: 57,44 кв.м.; Застроена площ: 46,54 кв.м.; Общи части: 10,90 кв.м.; Цена: 98 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап5.png
Апартамент 4Партер; (Ю)З; Двустаен; Обща площ: 57,44 кв.м.; Застроена площ: 46,54 кв.м.; Общи части: 10,90 кв.м.; Цена: 98 000 € 0, двустаен, свободен, Сграда 10https://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап4.png
Апартамент 3Партер; И; Тристаен; Обща площ: 94,20 кв.м.; Застроена площ: 76,33 кв.м.; Общи части: 17,87 кв.м.; Цена: 173 000 € 0, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап3.png
Апартамент 2Партер; Ю-З; Тристаен; Обща площ: 92,29 кв.м.; Застроена площ: 74,78 кв.м.; Общи части: 17,51 кв.м.; Цена: 173 000 € 0, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/ап2.png
Апартамент 1Партер; И; Тристаен; Обща площ: 94,20 кв.м.; Застроена площ: 76,33 кв.м.; Общи части: 17,87 кв.м.; Цена: 141 000 € 0, свободен, Сграда 10, тристаенhttps://sofiavisionlux.bg/wp-content/uploads/2022/10/АП1.png
Гараж 92Обща площ: 31,16 кв.м.; Полезна площ: 25,01; Общи части 6,15 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 89Обща площ: 40,72 кв.м.; Полезна площ: 32,68; Общи части 8,04 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 87Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 86Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 85Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 84Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 83Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 82Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 81Обща площ: 21,30 кв.м.; Полезна площ: 17,10; Общи части 4,20 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 79Обща площ: 31,57 кв.м.; Полезна площ: 25,34; Общи части 6,23 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 78Обща площ: 39,68 кв.м.; Полезна площ: 31,85; Общи части 7,83 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 77Обща площ: 40,93 кв.м.; Полезна площ: 32,85; Общи части 8,08 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 63/64Обща площ: 36,02 кв.м.; Полезна площ: 28,91; Общи части 7,11 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 62Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 61Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 60Обща площ: 16,45 кв.м.; Полезна площ: 13,20; Общи части 3,25 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 59Обща площ: 16,45 кв.м.; Полезна площ: 13,20; Общи части 3,25 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 58Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 57Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 55/56Обща площ: 36,02 кв.м.; Полезна площ: 28,91; Общи части 7,11 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 54Обща площ: 18,31 кв.м.; Полезна площ: 14,70; Общи части 3,61 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 48/49Обща площ: 36,02 кв.м.; Полезна площ: 28,91; Общи части 7,11 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 45Обща площ: 16,45 кв.м.; Полезна площ: 13,20; Общи части 3,25 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 47Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 46Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 44Обща площ: 16,45 кв.м.; Полезна площ: 13,20; Общи части 3,25 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 42Обща площ: 16,69 кв.м.; Полезна площ: 13,40; Общи части 3,29 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 40/41Обща площ: 36,02 кв.м.; Полезна площ: 28,91; Общи части 7,11 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 32/33Обща площ: 43,23 кв.м.; Полезна площ: 34,70; Общи части 8,53 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Гараж 23/24Обща площ: 41,25 кв.м.; Полезна площ: 33,11; Общи части 8,14 Гараж, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 22Обща площ: 23,20 кв.м.; Полезна площ: 18,62; Общи части 4,58 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 21Обща площ: 23,20 кв.м.; Полезна площ: 18,62; Общи части 4,58 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 20Обща площ: 23,20 кв.м.; Полезна площ: 18,62; Общи части 4,58 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 19Обща площ: 23,20 кв.м.; Полезна площ: 18,62; Общи части 4,58 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 17 с мазе 1Обща площ: 39,28 кв.м.; Полезна площ: ​31,53; Общи части 7,75 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 14Обща площ: 19,25 кв.м.; Полезна площ: 15,45; Общи части 3,80 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 11Обща площ: 18,48 кв.м.; Полезна площ: 14,83; Общи части 3,65 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 10Обща площ: 19,25 кв.м.; Полезна площ: 15,45; Общи части 3,80 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 9Обща площ: 19,25 кв.м.; Полезна площ: 15,45; Общи части 3,80 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 8Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 4Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 3Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 2Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6
Паркомясто 1Обща площ: 17,13 кв.м.; Полезна площ: 13,75; Общи части 3,38 Паркомясто, свободен, Сграда 5 и 6

ПОВЕЧЕ ЗА LUX LIVING

Предвид невероятната локация Lux Living ще има контрол за достъп и същият ще бъде заграден с декоративна ограда.

Нашият екип е предвидил Озеленяването в рамките на имота съгласно одобрения проект , но тъй като във всички наши проекти се стараем и в най-малките детайли , сме сигурни, че ще ви изненадаме в тази насока .

Апартаментите се открояват с функционалните си разпределения и спиращата дъха гледка насочена към река Марица и Тепетата на град Пловдив. 

За луксозния вид на общите части , допринася дизайнерското решение за изчистена визия в комбинация с екстравагантен дизайн.

Монолитна стоманобетонна конструкция. Дебелина на плочата от 20 см , конструктивна височина на етажите 2,80 м .

Вентилируема окачена фасада ; топлоизолационна мазилка , каменна вата с композитни материали клинкер , НPL и Бонд монтирани върху алуминиева конструкция.
Алуминиева или PVC фасадна система клас А, с троен стъклопакет, гарантираща максимална пропускливост на светлина чрез сливане на носещите части и крилото. Висококачествени входни блиндирани врати към всеки от апартаментите, гарантиращи шумоизолация, индивидуалност и характер на сградата.
Топлоизолационна и хидроизолационна система с материали съгласно проекта с 10год. Гаранция.
КЛИМАТИЗАЦИЯ Прокарани изводи за монтаж на климатични инсталации за всеки апартамент индивидуално.
Сградна питейна-битова водопроводна инсталация от полипропиленови тръби с шумопоглъщаща вложка най-висок клас. Противопожарна водопроводна инсталация от поцинковани тръби.
Захранването на сградата е обезпечено от самостоятелно захранване, предвидено съгласно изискванията на EVN. Eлектрическите консуматори в сградата са захранвани от главно електромерно табло (ГЕТ), разположено на партера. Апартаментни ел.табла скрито (вградено) над входните врати или странично на стената. Всички ап. табла са стандартни пластмасови, негорими, с прозрачна отваряема вратичка. Мълниезащитна и заземителна инсталации.
СОФИЯ БИЛДИНГ; МАРИЦА БИЛДИНГ ; Монолит – 1994 ; Мултиком ; Пенон ; Климаком ; VGF; Хермесклима; Build NT; Алсистемс и Reynaers и др.

СЪДЕЙСТВИЕ

ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

 Тел.+359 890 100 205

гр. София, жк Малинова долина
ул. Георги Русев №18

РАБОТНО ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЛНИК: 08:00 – 17:00

ВТОРНИК: 08:00 – 17:00

СРЯДА: 08:00 – 17:00

ЧЕТВЪРТЪК: 08:00 – 17:00

ПЕТЪК: 08:00 – 17:00

Набери

Add Your Heading Text Here

[Section_a]

[floors_a]